085 - 065 6774

Veelgestelde vragen

Wie kan er beschermingsbewind aanvragen?

 • De betrokkene zelf.
 • De partner van de betrokkene.
 • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
 • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
 • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Wat is een beslagvrije voet?
De beslagvrije voet is het bedrag van het inkomen waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen

Is beschermingsbewind vrijwillig?
Ja, beschermingsbewind vraagt men voor zichzelf aan bij de rechtbank. Het is echter niet vrijblijvend met andere woorden men kan hier niet zomaar mee stoppen.

Wat zijn primaire lasten?
Onder primaire lasten worden de meest belangrijke rekeningen bedoeld. Dit zijn de huur, energiekosten, water en de zorgverzekering.

Wat zijn de kosten?
De maximale kosten voor beschermingsbewind zijn wettelijk vastgelegd. Dit betekent dat Jouw Saldo deze tarieven hanteert. In geval onvoldoende inkomen om deze kosten zelf te betalen zullen deze worden bekostigd voor u. Wilt u hier meer over weten neemt u dan contact op met Jouw Saldo.

Wanneer eindigt het bewind?

 • de persoon weer zelf de eigen belangen kan behartigen (eventueel met hulp van anderen);
 • voortzetting van de maatregel niet zinvol is;
 • de persoon overlijdt;
 • de door de rechter uitgesproken periode voorbij is.
 • De bewindvoerder overlijd of ontslagen wordt.
Het grote pluspunt van beschermingsbewind bij Jouw Saldo is dat u volledig financieel wordt ontzorgt. U kunt zich dan bezig houden met zaken die ook aandacht behoeven maar waar u niet aan toekwam door de zorgen rond uw geld.
Maar wat doet Jouw Saldo voor u?
Wij dragen zorg voor het afhandelen van uw financiƫle post. We dragen zorg voor het verwerken ervan.
Wij communiceren voor u met financiƫle instanties.
indien mogelijk bespreken we met u het beheer van een eventueel vermogen.