085 - 065 6774

Beschermingsbewind

Voor iedereen een passende oplossing. 

Beschermingsbewind houdt in dat het vermogen van cliënten wordt beschermd door een erkende bewindvoerder. Onder beschermingsbewind valt het hele vermogen van de cliënt. Dit kan een positief vermogen zijn of een negatief vermogen (schulden). 

Waartegen moeten cliënten dan beschermd worden? Helaas is deze lijst lang verschillende soorten schuldeisers, deurwaarders, de belastingdienst, DUO en CJIB. Het zijn niet alleen schuldeisers waartegen cliënten moeten worden beschermd maar ook tegen zichzelf doordat ze niet met geld kunnen omgaan. Denk hierbij aan psychische aandoening, meer geld uitgeven dan er is of onwetendheid over hoe om te gaan met geld. In deze gevallen kunt u gebruikmaken van beschermingsbewind.

Klik hier voor meer informatie.

Wie ben ik?

Maar wat doet Jouw Saldo voor u?

Wij dragen zorg voor het afhandelen van uw financiële post. We dragen zorg voor het verwerken ervan.

Wij communiceren voor u met financiële instanties.

Wij zorgen ervoor dat u het budget krijgt waar u recht op heeft.

Het grote pluspunt van beschermingsbewind bij Jouw Saldo is dat u volledig financieel wordt ontzorgt. U kunt zich dan bezig houden met zaken die ook aandacht behoeven maar waar u niet aan toekwam door de zorgen rond uw geld.

Wat zijn de kosten?

De maximale kosten voor beschermingsbewind zijn wettelijk vastgelegd. Dit betekent dat Jouw Saldo deze tarieven hanteert. In geval van onvoldoende inkomen om deze kosten zelf te kunnen betalen zullen deze worden bekostigd voor u. Wilt u hier meer over weten neemt u dan contact op met Jouw Saldo.