085 - 065 6774

Jouw Saldo Positief

De voornaamste taak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind staat. Dat wil zeggen dat:

  • hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt geëxploiteerd.
  • hij moet er de administratie over voeren.
  • hij moet wanneer er sprake is van beleggen ervoor zorg dat gelden goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven
  • hij moet zorgen voor waarde behoud van een onroerend goed
  • hij ervoor zorgen dat de inkomsten van degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden gebruikt voor zijn verzorging.

Wanneer de betrokkene wil beschikken – zoals de wet dat noemt – over iets dat onder bewind is gesteld, moet hij de medewerking hebben van de bewindvoerder.

Het grote pluspunt van beschermingsbewind bij Jouw Saldo is dat u volledig financieel wordt ontzorgt. U kunt zich dan bezig houden met zaken die ook aandacht behoeven maar waar u niet aan toekwam door de zorgen rond uw geld.

Maar wat doet Jouw Saldo voor u?

Wij dragen zorg voor het afhandelen van uw financiële post. We dragen zorg voor het verwerken ervan.

Wij communiceren voor u met financiële instanties.

indien mogelijk bespreken we met u het beheer van een eventueel vermogen.