085 - 065 6774

Jouw Saldo Negatief

Wat doet De beschermingsbewindvoerder van Jouw Saldo indien u schulden heeft:

De bewindvoerder:

 • Vraagt kwijtscheldingen aan voor gemeentelijke belastingen
 • Zorgt ervoor dat schuldeisers niet meer geld in houden van u inkomen dan wettelijk is toegestaan (beslagvrije voet)
 • Laat uw financiële post bij hem binnenkomen en verwerkt deze
 • Communiceert met schuldeisers
 • Spreekt, bij simpele schulden, betalingsregelingen af met schuldeisers
 • Leidt, bij problematische schulden, toe naar schuldhulpverlening zoals de stadsbank (meer informatie)
 • Vraagt indien nodig bijzondere bijstand aan
 • Vraag indien nodige fondsen of andere inkomensondersteunende faciliteiten aan (meer informatie)
 • Maakt een overzicht van uw schuldenlast en houdt deze bij

Jouw Saldo vindt dat leefgeld bij de primaire lasten behoort. Dit houdt in dat als het inkomen van cliënten binnenkomt de volgende volgorde van betaling wordt gehanteerd 

 1. Huur/hypotheek
 2. Gas, elektriciteit en water
 3. De zorgverzekering
 4. Leefgeld
 5. Overige lasten (indien ruimte in het budget)

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij er anders wordt gehandeld. Dit zal in het belang van u en uw budget gebeuren en zoveel mogelijk in overleg met u.

 

Het grote pluspunt van beschermingsbewind bij Jouw Saldo is dat u volledig financieel wordt ontzorgt. U kunt zich dan bezig houden met zaken die ook aandacht behoeven maar waar u niet aan toekwam door de zorgen rond uw geld.

Maar wat doet Jouw Saldo voor u?

Wij dragen zorg voor het afhandelen van uw financiële post. We dragen zorg voor het verwerken ervan.

Wij communiceren voor u met financiële instanties.

indien mogelijk bespreken we met u het beheer van een eventueel vermogen.